Välkommen till Fakturahantering.nu!

Att effektivisera företag är något som många företag satsar på. Tack vare tekniken idag så finns det många processer som kan effektiviseras och tid kan istället läggas på att utveckla företaget alltmer. Fakturahantering är en del där mycket kan skötas tack vare elektroniken, med avancerade program kan nästan hela processen skötas automatiskt.

Fakturaprocesser

Med en faktura är det flera steg som skall ske. Först skall fakturan skapas och kostnaderna skall bokföras på rätt konto beroende på vad fakturan avser. I ett nästa steg skall fakturan sändas iväg för att först kontrolleras och för att sedan godkänna denna. Flera steg som idag istället kan ske automatiskt i datorprogram.

Snabbare fakturorFakturahantering

Idag kan snabbare fakturering ske än tidigare.

  • Fakturor skapas elektroniskt
  • De elektroniska fakturorna kan sändas iväg elektroniskt till mottagaren
  • Mottagaren godkänner och betalar fakturan
  • Betalningen sker och bokförs under rätt konto

I en snabb och automatisk process sker fakturering idag med rätt program. Sparar tid och mankraft som istället kan läggas på andra delar.

Samla alla fakturor

Det finns flera företag som hjälper andra företag med hantering av fakturorna. Via olika elektroniska program kan fakturorna sparas och hanteras. Med hjälp av tekniken kan allt ske via datorn och samarbete kan ske på distans. Detta underlättar för många företag då inte alla har en fysisk plattform.

Extern hjälp

Att ta hjälp av en extern aktör med hantering av fakturorna är det många som inser fördelarna med. Som företag kan istället fokus ligga på företaget och dess utveckling, ingen tid behöver läggas på att ta hand om fakturorna. En effektivare process som ger en god tidsvinst till annat.

Effektivitet inom företaget

Företag idag är inriktade på att vara så effektiva som möjligt, alla delar läggs upp på effektivt sätt inom företaget så företaget får ut mer av resurserna. Tack vare teknikens utveckling på senare år så finns det mycket tid att vinna då mer och mer kan ske elektroniskt och även automatiskt.

Fakturahantering förr

Fler och fler använder sig av den elektroniska fakturahanteringen, men än finns det de som fakturerar som flertalet gjorde förr. Förr skedde fakturahanteringen på papper, antingen skrevs fakturorna för hand eller på datorn för att sedan skrivas ut. En process som tog mycket längre tid i jämförelse med idag.

Fakturor på papper

När fakturorna förr skrevs på papper så behövde det avsättas mycket tid från en eller flera personer för att hantera dessa. Idag sker mycket elektroniskt och med några system så kan det också ske mycket automatiskt. I jämförelse kan mycket tid vinnas på hela processen kring faktureringen.

Följ med i utvecklingen

Som företag kan det vara väldigt viktigt att hänga med i den elektroniska utvecklingen. Då det finns mycket tid att vinna i många steg i företagsprocesser idag så går det att fördela företagsresurserna effektivare. Därför är det viktigt att hela tiden hänga med i utvecklingen för att vara så effektiva som möjligt.

Vi jobbar själva med ekonomi och försöker reda ut begreppen inom fakturahantering. Allt från att fakturera och ROT till när man måste göra en periodisk sammanställning. Kontakta oss gärna om du har frågor om något eller om du har idéer på hur vi kan bli bättre.