FörsäljningFakturera till EU

Den europeiska unionen bygger på principen om fri rörlighet, bland annat för varor och tjänster. Det innebär att du som har ett företag i Sverige kan sälja till andra länder i EU. Momsen betalas i vissa fall av dig i Sverige, och i andra fall av köparen. Det är viktigt att det står rätt på fakturan som du skickar till ett annat EU-land.

Vid försäljning av varor till köpare i ett annat EU-land ska du i de flesta fall ta ut moms. Det finns dock undantag, och i dessa fall är det köparen som ska redovisa moms i det land där hen bor. För att fakturan till utlandet ska bli korrekt är det viktigt att du anger vilka regler du stödjer dig på när du inte inkluderar momsen i priset. Det finns mer än en regel att luta sig på.

Fakturering av varor utan moms

Om du säljer varor till en köpare i ett annat land, och följande villkor är uppfyllda, får varorna säljas utan moms.

  1. Köparen är momsregistrerad i ett annat EU-land, och uppger sitt momsregistreringsnummer.
  2. Köparen gör inköpet till sin egen verksamhet.
  3. Varan transporteras från Sverige till EU-landet.

Fakturering inom EUPå fakturan ska köparens momsregistreringsnummer (kallas ofta VAT-nummer) anges, och du måste kunna visa att köparen är momsregistrerad i det aktuella landet. Ange också ditt företags VAT-nummer på fakturan. Du ska dock inte ange något momsbelopp på fakturan, utan istället ange att det är kunden som ska beräkna och betala moms på det belopp som fakturerats. Skriv omvänd betalningsskyldighet eller reverse charge på fakturan, eller hänvisa till relevanta bestämmelser i momslagen eller mervärdesskattedirektivet. Detta kan du göra på något av följande sätt:

  • Gemenskapsintern varuförsäljning, 3 kap 30 a § mervärdesskattelagen.
  • Intra-Community supply of goods (reverse charge).
  • Intra-Community supply of goods, article 138 Council Directive 2006/112/EC.

Om det är fråga om tredjepartshandel ska detta anges på fakturan – på svenska, köparens språk eller något av de stora EU-språken (engelska, franska eller tyska).

Fakturering vid försäljning av tjänster inom EU

Vid försäljning av tjänster till ett annat land inom EU ska du inte behöva följa det landets administrativa förfaranden och regler. Myndigheterna i det land där du vill erbjuda dina tjänster måste ha giltiga skäl för att kunna ställa krav. Däremot kan du vara tvungen att underrätta dem om att du kommer att erbjuda tjänster i det aktuella landet. I vissa fall kan det finnas ett krav på att du startar ett företag i landet. Det som avgör är om hur ofta, hur länge och med vilken regelbundenhet tjänsterna kommer att erbjudas. Reglerna kan också variera mellan olika sektorer. Ofta finns speciella regler för den som vill erbjuda exempelvis finansiella tjänster, hälso- och sjukvård eller privata säkerhetstjänster.

Om du säljer tjänster till ett annat land inom EU, och inte ska betala moms, ska du ange detta genom att skriva något av följande:

  • Omvänd skattskyldighet, 5 kap 7 § mervärdesskattelagen.
  • Reverse charge, article 9 (2) (e), 6th VAT directive.
  • General rule for services, article 44 and 196 Council Directive 2006/112/EC (Reverse charge).

Om fakturan är utställd i någon annan valuta än svenska kronor, vanligast euro, ska momsbeloppet framgå i både den valuta som fakturan är utställd i, och i kronor. Det ska även framgå vilken växelkurs du har använt.

Att fakturera till utlandet, vare sig inom eller utanför EU, kan verka krångligt när det presenteras som det gjort i den här artikeln. Om du använder ett faktureringsprogram är det dock enkelt att skapa en faktura som uppfyller EU-kraven. Om du istället använder Excel eller liknande för att skapa dina fakturor är det viktigt att du har koll på det ovanstående.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Post comment