Bokföring

Kontoklasserna i BAS ser ut som följer:

1. Tillgångar

2. Eget kapital och skulder

3. Rörelsens inkomster och intäkter

4. Utgifter och kostnader för varor, material och vissa tjänster som har köpts in

5. Kostnader för lokaler, transporter och marknadsföring

6. Övriga försäljningskostnader

7. Utgifter och kostnader för personal, avskrivningar med mera

8. Finansiella och andra inkomster eller intäkter och utgifter eller kostnader

9-0. Interna konton

De flesta företag i Sverige, oavsett storlek, använder BAS-kontoplanen i sin bokföring. Planen är utvecklad för att underlätta för företagen, och uppdateras årligen. Den är dock ingen garanti för att böckerna blir korrekta. Den här artikeln handlar om några av de vanligaste felen som företag gör när det kommer till bokföringskonton, och hur du undviker dem.

Fyra vanliga fel i bokföringen

Olika konton används för samma kostnader

Att använda ett och samma konto för kostnader av samma typ under hela året gör det lättare att summera räkenskapsåret. Därför finns det ingen anledning att bokföra exempelvis telefonkostnader på två olika konton. Om du däremot vill dela upp kostnaderna för fast telefoni, mobiltelefoni och bredband på tre olika konton kan du använda exempelvis 6211, 6212 och 6213. Det räcker dock med att bokföra samtliga dessa kostnader på konto 6210.

Tillgångs- och kostnadskonton blandas ihop

Det är viktigt att läsa igenom kontoklasserna innan någonting bokförs. Läser du bara uppifrån och ned, och slutar läsa när du tror att du har hittat vad du söker, riskerar du att bokföra tillgångar på kostnadskonton och tvärt om.

Ingående och utgående moms blandas ihop

Ingående moms är den moms du betalar på fakturor som skickas till dig. Utgående moms är den moms som dina kunder betalar på de fakturor som du skickar till dem. De här två begreppen blandas ofta ihop. Gör du rätt från början behöver du inte gå tillbaka och rätta i efterhand, vilket kan ta mycket tid i anspråk.

Du använder ett konto för en annan företagstyp

Vilka konton du ska använda beror till viss del på vilken typ av företag du har. Ett exempel är skattekontot 1630. Detta konto är ett samlingskonto för skatter i ett aktiebolag, och ska inte användas om du driver en enskild firma.

Vad är BAS?

Bokföring enligt BASSamtliga fel som tagits upp i denna text har att göra med BAS-kontoplanen, som används av nästan alla företag i Sverige. För att veta var det kan bli fel, och undvika att göra fel, är det viktigt att förstå hur BAS är uppbyggt.

Bakom BAS-kontoplanen står BAS-kontogruppen i Stockholm AB, ett bolag som genom åren har haft olika ägare. Sedan år 2000 är den ideella föreningen BAS-intressenternas förening ägare. Föreningen bildades just för att ta över utvecklingen av kontoplanen.

Ursprungligen utvecklades planen av en arbetsgrupp, som tillsatts av Svenska Arbetsgivareföreningen och Sveriges Industriförbund. Den första planen publicerades 1976. Planen uppdateras årligen, och får namn efter respektive år.

Varje konto i planen har ett nummer på fyra siffror, där den första siffran anger kontoklass, den andra kontogrupp, den tredje huvudkonto och den fjärde underkonto. Indelningen av konton gör det enkelt att bokföra i enlighet med årsredovisningslagen och Skatteverkets standardiserade uppgifter om räkenskaper, och gör det också enkelt att lämna korrekta uppgifter till Statistiska centralbyrån.

Planen omfattar ett stort antal konton av olika typer, och kanske är det detta som gör att många blir förvirrade. Det är viktigt att bara använda de konton som är relevanta för den egna verksamheten. Ett sätt att vara säker på att välja rätt är att använda en anpassad plan, som är utvecklad för din bransch och för företag i rätt storlek. På bas.se hittar du anpassade kontoplaner.

I de flesta bokföringsprogram som är anpassade till svenska förhållanden går det att dölja konton, vilket gör det enkelt att skapa en plan som bara innehåller de konton som är aktuella för ditt företag. I ett mindre företag kan det räcka med att använda ungefär 20 konton. Det går också att anpassa planen till företagets behov genom att slå samman konton, använda gruppkonton eller skapa egna, mer specifika konton. Det är dock viktigt att även dessa konton följer den struktur som BAS sätter upp.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Post comment