PEPPOL

Hur fungerar PEPPOL?

PEPPOL, Pan-European Public Procurement On-Line, är ett europeiskt nätverk för elektroniska inköp. Syftet är att göra e-handel och elektronisk upphandling enklare. I nätverket är det enkelt att lägga till nya affärspartners och hantera meddelanden som skickas från ett system till ett annat. Inlägg Hur fungerar PEPPOL? Skillnaden mellan faktura och skuldebrev 8 faktureringsmisstag att undvika…

Misstag på fakturan

8 faktureringsmisstag att undvika

Att driva ett framgångsrikt företag handlar till stor del om att fakturera rätt. Många företag, inte minst enmansföretag, som haft bra affärsidéer har trots detta inte lyckats, eftersom likviditeten blivit för låg, till följd av dålig fakturahantering. Därför är det viktigt att känna till de vanligaste misstagen företag gör när det kommer till fakturering. Inlägg…

Se över din fakturahantering

Vad kostar en faktura?

Kostnaden per faktura är en viktig KPI i många verksamheter. Det handlar inte bara om att titta på de direkta kostnaderna, utan även de indirekta kostnader som är förknippade med fakturan. Inlägg Hur fungerar PEPPOL? Skillnaden mellan faktura och skuldebrev 8 faktureringsmisstag att undvika Vad kostar en faktura? Tre vanliga fakturabluffar och hur du undviker…