PEPPOL

Hur fungerar PEPPOL?

PEPPOL, Pan-European Public Procurement On-Line, är ett europeiskt nätverk för elektroniska inköp. Syftet är att göra e-handel och elektronisk upphandling enklare. I nätverket är det enkelt att lägga till nya affärspartners och hantera meddelanden som skickas från ett system till ett annat. Inlägg Hur fungerar PEPPOL? Skillnaden mellan faktura och skuldebrev 8 faktureringsmisstag att undvika…

Misstag på fakturan

8 faktureringsmisstag att undvika

Att driva ett framgångsrikt företag handlar till stor del om att fakturera rätt. Många företag, inte minst enmansföretag, som haft bra affärsidéer har trots detta inte lyckats, eftersom likviditeten blivit för låg, till följd av dålig fakturahantering. Därför är det viktigt att känna till de vanligaste misstagen företag gör när det kommer till fakturering. Inlägg…

Se över din fakturahantering

Vad kostar en faktura?

Kostnaden per faktura är en viktig KPI i många verksamheter. Det handlar inte bara om att titta på de direkta kostnaderna, utan även de indirekta kostnader som är förknippade med fakturan. Inlägg Hur fungerar PEPPOL? Skillnaden mellan faktura och skuldebrev 8 faktureringsmisstag att undvika Vad kostar en faktura? Tre vanliga fakturabluffar och hur du undviker…

Kontering

Att kontera fakturor

Att kontera innebär inom bokföring att förse exempelvis en faktura med de uppgifter som krävs för att den ska kunna bokföras korrekt. Dessa uppgifter är, i fallet med fakturan, bl.a. konto, kostnadsställe, projektnummer m.m. Konteringen innebär också att man bestämmer vilka konton som påverkas av en affärshändelse. Inlägg Hur fungerar PEPPOL? Skillnaden mellan faktura och…

Så fungerar e-faktura till offentlig sektor

Sedan 1 april i år är det obligatoriskt för företag som levererar till offentlig sektor att fakturera på elektronisk väg, med en e-faktura. Offentliga upphandlingar som påbörjats före 1 april omfattas dock inte av kravet. Det är också möjligt att fortsätta skicka elektroniska fakturor som följer en annan standard än den stadgade, om parterna tidigare…

Värdera lager

Vad betyder lagervärde?

Lagervärde är den summa som ett företags lager värderas till. Alla verksamheter som har någon form av varulager är skyldiga att göra en inventering och värdering av sitt lager. Lagret ska finnas registrerat, och redovisas, per balansdag. Vid denna tidpunkt beräknas kostnaden för de varor som har sålts under redovisningsperioden. Inlägg Hur fungerar PEPPOL? Skillnaden…

Vad är en räntefaktura?

En räntefaktura kan skapas när en kund betalar en faktura efter att den förfallit. Kunder som inte betalar sina fakturor i tid lånar av ditt företag utan att betala ränta, och för att förhindra detta skapas och skickas en räntefaktura. Har kunden en gång fått en räntefaktura kommer de förhoppningsvis att betala sina fakturor i…