Fakturametoden är ett sätt för större företag att bokföra sina transaktioner och kostnader/intäkter. Till skillnad från kontantmetoden sker alla steg löpande och man tar även hänsyn till leverantörsskulder och kundfordringar mm. Det betyder att även om inte en faktura är betald ännu så ska den bokföras. Fakturametoden ger en bättre överblick än kontantmetoden.

Det traditionella sättet

Man kan säga att fakturametoden är det traditionella sättet att bokföra på och alla företag får använda den. Med tiden har dock förenklade metoder uppkommit, dvs kontantmetoden. Sättet att bokföra är mycket gammalt och sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden. Idag har dock moderna program och datateknik kommit att underlätta dessa moment.

Fakturametoden sammanfattningFakturametoden

Större företag som har en omsättning på över 3 miljoner kr, ska med fördel tillämpa fakturametoden då de i regel har fler transaktioner.

  • Faktureringsmetoden är den vanligare varianten av bokföring
  • Den har sitt ursprung vid medeltiden
  • Metoden bygger på att redovisa alla affärshändelser, även de som ännu inte betalats
  • Faktureringsmetoden kan tillämpas av alla företag

Så använder du faktureringsmetoden

Varje gång du får en faktura ska denna bokföras även om du eller kunden inte har betalat in den ännu. Har du fått en faktura blir denna en skuld till den leverantör den omfattar, dvs en leverantörsskuld. När faktura i senare skede betalas, bokför du den som inbetald och din skuld försvinner.

Kundfordring

Om man istället talar om det motsatta, dvs när en kund får en faktura av dig, så bokförs denna som en fordring från kunden, en s.k. kundfordring. Det betyder att kunden står i skuld till dig. När beloppet är inbetalat av kunden bokförs detta än en gång och visar således att du blivit av med fordringen.

Se över obetalda fakturor

Fördelen med fakturametoden är att man kan få en klar överblick, även över de fakturor som ännu ligger och väntar på att bli betalda. Detta utgör en grund till att små fel är lättare att upptäcka. Du har även möjlighet att upptäcka om kunder slarvar med betalningarna på ett mer övergripande sätt.

Vad innebär fakturametoden?

Det som krävs när man använder sig av fakturametoden, är att man måste bokföra fakturorna direkt när de kommer in oavsett om det rör sig om leverantörsskulder eller kundfordringar. Med kontantmetoden kan man vänta längre med att registrera beloppen men eftersom faktureringsprocessen sker löpande vid fakturametoden, kan man inte ligga på latsidan.

Moms

De företagare som bokför med fakturametoden, måste också ta för vana att registrera momsen tidigare i sin momsdeklaration än de som använder sig av kontantmetoden. Även de fakturor som enligt god redovisningssed skulle ha bokförts under en specifik period, ska momsredovisas i den period de egentligen tillhör. Redovisningsprogram skapar automatiska underlag för momsredovisning.

Fördelar och nackdelar

Denna löpande registrering kan göra det mindre fördelaktigt för vissa som tillämpar fakturametoden, av rena likviditetsskäl. Många stora företag är emellertid skyldiga att bokföra på detta sätt och kan inte välja bort metoden. Dock föredrar ändå de flesta att bokföra med detta sätt eftersom det anses som en mer utförlig bokföringsmetod.