Vad är rotavdrag?

Det är ett skatteavdrag på 30% av arbetskostnaden för vissa typer av husarbete som gäller för privatpersoner. Tidigare låg det på 50%, men sedan årsskiftet 2016 har avdraget sänkts till 30%. Rot är en förkortning som står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Tanken med rotavdraget är att fler privatpersoner ska kunna investera i byggtjänster.

När kan rotavdraget användas?

Grundregeln är att rotavdraget får användas för rotarbete i bostäder. Med det menas olika typer av reparationer och underhåll för privatpersoner. Ett klassiskt exempel är renovering av badrum eller kök. Att tänka på är att rotavdraget endast gäller för arbetskostnaden och alltså inte kostnader som rör material, resor, hyror etc.

SammanfattningFakturering ROT

  • Rotavdrag är ett skatteavdrag på 30% av arbetskostnaden.
  • Får användas av privatpersoner för tjänster som renovering, ombyggnad och tillbyggnad.
  • 2016 sänktes avdraget från 50% till 30%.
  • Skatteverket betalar företaget som utfört arbetet när kunden utnyttjar rotavdraget.
  • En korrekt ansökan måste lämnas in till Skatteverket senast den 31:a januari året efter att kunden betalat för rotarbetet.

Hur företagare fakturerar rotavdrag

När kunden får rotavdrag är det Skatteverket som kompenserar företaget som utfört arbetet. Då måste en korrekt anmälan lämnas in. Uppgifterna som behövs är kundens fullständiga personnummer, fastighetsbeteckning/lägenhetsbeteckning, arbetskostnaden, arbetade timmar, typ av utfört arbete, vad kunden betalat, datum och vad som begärs från Skatteverket. Ibland även några övriga uppgifter.

Hur lämnas ansökan in?

Enklast är att använda Skatteverkets webbplats där det finns en smidig tjänst. Ett alternativ är att ladda upp en fil till Skatteverket med alla nödvändiga uppgifter. Sista datum att lämna en ansökan är den 31:a januari året efter att kunden har betalat för arbetet. Lämnas en ansökan försent kommer Skatteverket inte betala.

Hur betalningen kan påskyndas

En vanlig metod är att se över betalningsvillkoren när man fakturerar kunden. För att kunna fakturera Skatteverket för rotavdraget måste kunden ha betalat sin faktura. Därför kan en byggfirma till exempel ge kunden 20 dagar att betala, sedan direkt lämna ansökan om rotavdrag till Skatteverket och ha pengarna inom 30 dagar.

Att tänka på angående rotavdraget

En privatperson kan maximalt få 50 000 kr per person och år i rot- och rutavdrag. Ett problem kan uppstå om kunden utnyttjat hela sitt avdrag hos ett annat företag. Vanligtvis får man lita på sin kund, men det går också att begära intyg från Skatteverket.

Överdriv inte rotavdragets storlek för kunden

Många kunder tror själva att de har rätt till större rotavdrag än vad som senare blir verklighet. Vissa rotarbeten har relativt höga materialkostnader i förhållande till arbetskostnader och det är bara arbetskostnaden som berättigar till rotavdrag. När arbetskostnaden är en liten del av totalkostnaden blir rotavdraget inte lika avgörande.

Hur tvister kan undvikas

Viktigt att känna till är att man inte kan få rotavdrag betalt från Skatteverket om kunden vägrar att betala för arbetet. Ert affärsförhållande styrs av konsumenttjänstlagen. Som bygghantverkare ställs krav om att arbetet är fackmässigt utfört, följer gällande säkerhetsförordningar och att kunden ska informeras om eventuellt tilläggsarbete krävs.