ROT-avdraget finns till för att ge fler personer möjlighet att köpa byggtjänster av olika slag. ROT står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad.

Det är inte privatpersonen som anlitar en hantverkare som ska göra avdraget, utan avdraget görs på fakturan, och det är hantverkaren som ansöker om avdraget hos Skatteverket. Det är alltså denna myndighet som kompenserar företaget, förutsatt att anmälan som lämnas in av hantverkaren är korrekt.

Att anmäla rot till Skatteverket

Rotavdrag

En korrekt anmälan ska innehålla följande uppgifter:

 • Kundens fullständiga personnummer
 • Fastighetsbeteckning eller lägenhetsbeteckning
 • Arbetskostnad
 • Antal arbetade timmar
 • Typ av utfört arbete
 • Vad kunden betalat
 • Datum
 • Summan som begärs från Skatteverket

Ibland behövs även några ytterligare uppgifter.

Krav på utföraren

Fakturering ROTFör att dina kunder ska kunna utnyttja rotavdraget när de anlitar dig krävs det att du har F-skattsedel. Det är också möjligt att anlita en person med A-skatt, men i så fall ska kunden göra avdrag motsvarande arbetsgivaravgiften, och lämna in en förenklad arbetsgivardeklaration. Av denna anledning är det absolut vanligast att kunderna väljer hantverkare som har F-skattsedel.

Det är inte tillåtet att utföra arbete åt en närstående om man vill kunna utnyttja rotavdraget. Det är inte heller möjligt att använda avdraget för arbeten i den egna bostaden, som görs av din egen firma.

Tänk också på att den som betalar för arbetet ska vara bosatt i Sverige, eller skatta i Sverige för minst 90 procent av sin totala inkomst. Avdraget är också bara tillgängligt för den som betalar skatt över en viss nivå: minst lika mycket som kunden vill göra avdrag på. Det är heller inte möjligt för ett dödsbo att utnyttja avdraget för arbete som görs efter dödsfallet.

Att deklarera rotavdrag

Du som utför ett arbete som ger rätt till rotavdrag måste skicka in din ansökan till Skatteverket så att den är myndigheten tillhanda senast 31 januari året efter att arbetet utförts. Du kan begära ett avdrag på maximalt 30 procent av arbetskostnaden, och du gör ansökan åt din kund.

Skatteverkets beslut om utbetalning levereras i form av en fil från myndighetens e-tjänst, vilket gör att du kan importera den till ditt bokföringssystem för att enklare matcha uppgifterna. För att detta ska fungerar krävs dock att ditt system kan hantera Skatteverkets filer.

Kunden kommer att få det beviljade avdraget förtryckt på sin deklaration nästföljande år. Det är då upp till kunden att godkänna uppgifterna. Det är köparens ansvar att se till att alla uppgifter blir korrekta.  

Påskynda betalningen

En vanlig metod är att se över betalningsvillkoren när man fakturerar kunden. För att kunna fakturera Skatteverket för rotavdraget måste kunden ha betalat sin faktura. Därför kan en byggfirma till exempel ge kunden 20 dagar att betala, sedan direkt lämna ansökan om rotavdrag till Skatteverket och ha pengarna inom 30 dagar.

Att tänka på angående rotavdraget

 • Det är enbart kostnaden för arbetet som kan dras av. Det är inte tillåtet att göra rotavdrag för material, resor och andra kostnader som också är förknippade med jobbet. Vissa rotarbeten har relativt höga materialkostnader i förhållande till arbetskostnader och det är bara arbetskostnaden som berättigar till rotavdrag. När arbetskostnaden är en liten del av totalkostnaden blir rotavdraget inte lika avgörande.
 • Avdraget gäller för arbeten i bostäder, alltså framförallt småhus, bostadsrätter och ägarlägenheter. Här räknas även fritidshus in.
 • Rot gäller inte för nybyggen, men i vissa fall för tillbyggen.
 • En privatperson kan maximalt få 50 000 kr per person och år i rot- och rutavdrag.
 • För att rotavdraget ska kunna utnyttjas fullt ut krävs att arbetskostnaden är minst 167 000 kronor.
 • Ett problem kan uppstå om kunden utnyttjat hela sitt avdrag hos ett annat företag. Vanligtvis får man lita på sin kund, men det går också att begära intyg från Skatteverket.
 • Många kunder tror själva att de har rätt till större rotavdrag än vad som senare blir verklighet. Därför är det viktigt att du som hantverkare informerar kunden om hur avdraget fungerar.
 • Man inte kan få rotavdrag betalt från Skatteverket om kunden vägrar att betala för arbetet.
 • Affärsförhållandet mellan kund och utförare styrs av konsumenttjänstlagen.
 • Som bygghantverkare ställs krav om att arbetet är fackmässigt utfört, följer gällande säkerhetsförordningar och att kunden ska informeras om eventuellt tilläggsarbete krävs.
 • Rotavdrag är ett skatteavdrag på 30% av arbetskostnaden.
 • Avdraget får användas av privatpersoner för tjänster som renovering, ombyggnad och tillbyggnad.
 • 2016 sänktes avdraget från 50% till 30%.
 • Skatteverket betalar företaget som utfört arbetet när kunden utnyttjar rotavdraget.
 • En korrekt ansökan måste lämnas in till Skatteverket senast den 31:a januari året efter att kunden betalat för rotarbetet.
 • Den exakta storleken på avdraget bestäms av hur mycket kunden har betalat i skatt.
 • En kund kan maximalt få göra avdrag på 50 000 kr per år, för både rot- och rutarbeten.

Vad är rotavdrag?

Det är ett skatteavdrag på 30% av arbetskostnaden för vissa typer av husarbete som gäller för privatpersoner. Tidigare låg det på 50%, men sedan årsskiftet 2016 har avdraget sänkts till 30%. Tanken med rotavdraget är att fler privatpersoner ska kunna investera i byggtjänster.

Vilka arbeten ger rätt till rotavdrag?

Rot är en förkortning som står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Dessa ska utföras i en ägd bostad (inte hyresrätt) eller fritidshus. Nybyggnation ger inte rätt till rotavdrag.

När kan rotavdraget användas?

Grundregeln är att rotavdraget får användas för rotarbete i bostäder. Med det menas olika typer av reparationer och underhåll för privatpersoner. Ett klassiskt exempel är renovering av badrum eller kök. Att tänka på är att rotavdraget endast gäller för arbetskostnaden och alltså inte kostnader som rör material, resor, hyror etc.

Hur lämnas ansökan in?

Enklast är att använda Skatteverkets webbplats där det finns en smidig tjänst. Ett alternativ är att ladda upp en fil till Skatteverket med alla nödvändiga uppgifter. Sista datum att lämna en ansökan är den 31:a januari året efter att kunden har betalat för arbetet. Lämnas en ansökan för sent kommer Skatteverket inte att betala.

Hur stort rotavdrag kan jag göra?

En privatperson får maximalt göra avdrag på 50 000 kronor per år. Detta gäller för rot- och rutavdrag sammanlagt. För varje enskilt arbete får avdrag göras på högst 30 procent av arbetskostnaden.