Fakturering RUT

Många människor använder sig idag av RUT. RUT-avdraget är ett avdrag för hushållsnära tjänster och kan användas av alla privatpersoner i Sverige. För att kunna använda sig av RUT behöver man betala skatt i Sverige, vara över 18 år och använda tjänsten på den adress som man är folkbokförd på.

RUT och belopp

De skatteavdrag som görs inom RUT kan som mest uppgå till ett belopp om 100 000 kronor, men ligger vanligast på 50 000 kr/år. Beloppet gäller per person, vilket betyder att fler i samma hushåll kan använda avdraget. RUT och ROT hänger dock ihop och man får alltså inte två separata belopp att nyttja.

Ansök om utbetalning

Som företagare behöver du se till att ansöka om utbetalning hos Skatteverket. Detta gör du för att din verksamhet ska få det resterande belopp som kunden inte behöver betala. Det enklaste sättet att gå tillväga som företagare är att använda sig av e-tjänsten på Skatteverkets egen hemsida.

Vems ansvar?

När du jobbar i en bransch som erbjuder RUT behöver du ha koll på mängder av saker, men en sak som ligger på kundens ansvar är att se till att man uppfyller alla de krav som skattereduktionen kräver. Kunden behöver själv se till att det finns pengar kvar att dra från.

Hur mycket ska kunden debiteras?

Det är du som företagare som får se till att fakturan redan är reducerad. Du ska endast fakturera kunden för eventuella materialkostnader (ej RUT) och därefter endast 70 % av de totala arbetskostnaderna. Resterande summa får du alltså från Skatteverket och därmed är det fullständiga beloppet inbetalt till ditt företag.

Informera rätt

Många kunder är inte insatta i hur RUT fungerar eller hur det får användas. Som företag är det viktigt att du informerar rätt, t.ex. att en närstående eller en släkting inte får utföra jobbet eller att man inte kan använda RUT-avdraget i någon annans bostad än sin egen.

Vilka arbeten innefattar RUT?

Det är viktigt att komma ihåg att RUT-avdraget endast kan användas i samband med hushållsnära tjänster. Reduceringen omfattar endast arbetskostnaderna och kan inte användas om kunden beställer material eller beställer en tjänst där specifika maskiner måste hyras in av dig som företagare. Detta får kunden betala fullt pris för.

Fördelar med RUT

Som företagare är det en stor fördel att kunder kan använda sig av RUT-avdraget. Ju lägre priset blir, desto fler har möjlighet att använda sig av dina tjänster. Utbetalningen från Skatteverket gör att du inte förlorar en enda krona på kundernas reducering överhuvudtaget och kan alltså fortsätta att dra in pengar till företagskassan.

Nackdelar med RUT

För företagare finns det inte några direkta nackdelar med att erbjuda sina kunder RUT. Det man däremot behöver tänka på är att vissa tjänster (som logiskt borde inkluderas) faktiskt inte gör det. Privatperson kan t.ex. använda RUT för rengöring av en pool inomhus, men ej om poolen befinner sig på utsidan.