RUT-avdraget är ett avdrag för hushållsnära tjänster och kan användas av alla privatpersoner i Sverige. För att kunna använda sig av RUT behöver man betala skatt i Sverige, vara över 18 år och använda tjänsten på den adress som man är folkbokförd på. Många människor använder sig idag av RUT.

RUT-avdraget infördes samtidigt som ROT-avdraget, och de två avdragen nämns ofta tillsammans, och fungerar på samma sätt. Det är också det sammanlagda användandet av dessa två avdrag som avgör hur stort avdrag kunden kan göra. Som mest kan en person göra avdrag på 50 000 kronor per år, för både RUT och ROT. Eftersom det ofta finns mer än en person i ett hushåll kan dock ett hushåll köpa RUT- och ROT-tjänster för mer pengar än så. Den som utnyttjar avdraget ska dock vara över 18 år gammal, och betala skatt i Sverige.

Ansök om utbetalning

Fakturering RUT

Precis som när det gäller ROT innebär RUT att avdraget görs på avgiften som kunden betalar till företaget som utför uppgiften. Det är också utföraren som sedan ansöker om utbetalning hos Skatteverket. Det enklaste sättet att gå tillväga som företagare är att använda sig av e-tjänsten på Skatteverkets egen hemsida.

När du jobbar i en bransch som erbjuder RUT behöver du ha koll på mängder av saker, men en sak som ligger på kundens ansvar är att se till att man uppfyller alla de krav som skattereduktionen kräver. Kunden behöver själv se till att det finns pengar kvar att dra från.

Det är du som företagare som får se till att fakturan redan är reducerad. Du ska endast fakturera kunden för eventuella materialkostnader (ej RUT) och därefter endast 70 % av de totala arbetskostnaderna. Resterande summa får du från Skatteverket.

Många kunder är inte insatta i hur RUT fungerar eller hur det får användas. Som företagare är det viktigt att du informerar rätt. Följande regler gäller:

 • Du kan inte använda RUT-avdraget om en närstående anlitar ditt företag för hushållsnära tjänster.
 • Den som använder RUT-avdraget måste bo i bostaden där avdraget används. Dock kan RUT-avdrag göras för arbeten i fritidshus, och det är tillåtet att utnyttja avdraget för arbeten i sina föräldrars bostad, om man själv betalar för arbetet.
 • Avdraget täcker endast arbetskostnaden, inte inköp av material, hyra av maskiner eller liknande.
 • Den som köper tjänsten måste ha fyllt 18 år vid beskattningsårets slut, samt vara bosatt i Sverige eller skatta i landet för minst 90 procent av sin inkomst.
 • Den som köper RUT-tjänsten måste betala tillräckligt med skatt under året för att kunna göra avdrag.

Vilka arbeten innefattar RUT?

Det är viktigt att komma ihåg att RUT-avdraget endast kan användas vid köp av hushållsnära tjänster. Definitionen av hushållsnära tjänster är dock ganska vid. Reduceringen omfattar endast arbetskostnaderna och kan inte användas om kunden beställer material eller beställer en tjänst där specifika maskiner måste hyras in av dig som företagare. Detta får kunden betala fullt pris för.

Tjänster som omfattas av RUT är bl.a. följande:

 • Barnpassning
 • Tjänster inom data och IT
 • Flyttjänster
 • Kläd- och textilvård
 • Omsorg och personlig hjälp
 • Reparation av vitvaror
 • Snöskottning
 • Städning
 • Trädgårdsarbete

Många av dessa områden omfattas av speciella regler, eftersom det är tänkt att avdraget endast ska gälla hushållsarbetets kärnverksamhet. Det är exempelvis inte alla former av barnpassning som berättigar till RUT-avdrag, och bortforsling av skräp är inte en typ av flyttjänst som ger rätt att göra avdrag. En lista över vad som inkluderas, och inte inkluderas, i de olika typerna av RUT-arbete finns här. Observera dock att listan på vilka typer av arbete som omfattas inte är fullständig.

För- och nackdelar med RUT

BarnpassningSom företagare är det en stor fördel att kunder kan använda sig av RUT-avdraget. Ju lägre priset blir, desto fler har möjlighet att använda sig av dina tjänster. Utbetalningen från Skatteverket gör att du inte förlorar en enda krona på kundernas reducering överhuvudtaget och kan alltså fortsätta att dra in pengar till företagskassan.

För företagare finns det inte några direkta nackdelar med att erbjuda sina kunder RUT. Det man däremot behöver tänka på är att vissa tjänster (som logiskt borde inkluderas) faktiskt inte gör det. En privatperson kan t.ex. använda RUT för rengöring av en pool inomhus, men inte om det rör sig om en utomhuspool.

 • RUT är ett skatteavdrag för hushållsnära tjänster.
 • Reglerna för RUT-avdrag liknar till stor del de för ROT-avdrag.
 • Avdraget görs på avgiften som betalas till utföraren, och utföraren ansöker sedan hos Skatteverket om att få tillbaka pengarna som dragits av.
 • Den som betalar för tjänsterna måste godkännas av Skatteverket för att kunna utnyttja avdraget.
 • Det maximala avdraget är 50 000 kronor per person och år, för både RUT och ROT tillsammans.

Hur stort är RUT-avdraget?

En person får göra avdrag på maximalt 50 000 kronor per år, för ROT och RUT tillsammans.

När gäller RUT-avdraget?

RUT-avdraget gäller för hushållsnära tjänster i hemmet eller i ett fritidshus. Den som utnyttjar avdraget måste ha fyllt 18 år vid beskattningsårets slut, och betala skatt i Sverige.

Hur fungerar RUT i deklarationen?

Den som har köpt RUT-tjänster kommer att se den avdragna summan på sin deklarationsblankett, och kan kontrollera att beloppet som syns där är korrrekt.

Om du har ett företag som erbjuder hushållsnära tjänster, och har utfört arbete åt en kund, ansöker du i efterhand om RUT-avdrag hos Skatteverket, för kundens räkning.

Vem betalar RUT?

RUT-avdraget ges i form av ett avdrag på priset när kunden köper hushållsnära tjänster. Det är sedan Skatteverket som betalar tillbaka pengarna som dragits av till utföraren, förutsatt att kunden haft rätt att göra avdraget.