Det finns två bokföringsmetoder i Sverige – fakturametoden och kontantmetoden och det senare är den metod som bara mindre företagare får använda sig av. Detta har ingenting med kontanter och fakturor att göra utan är således två bokföringssätt. Den bokföringsmetod som gäller för ditt företag, står på registreringsbeviset från Skatteverket.

En förkortad process

I och med att man använder kontantmetoden, förkortas processen en aning. Bokföringen sker nämligen enbart när pengarna lämnar kontot eller kommer in där. Alla de stegen som finns i faktureringsmetoden som leverantörsskulder och kundfordringar o.s.v. försvinner alltså med kontantmetoden. Det som syns är bokföringen när summan betalas in eller ut.

Kontantmetoden sammanfattningKontantmetoden

Båda metoderna kan hantera både kontanter och fakturor men man ska inte blanda de två sätten utan endast använda sig av det ena.

  • Kontantmetoden är en av bokföringsmetoderna
  • Den är främst till för småföretagare
  • Kontantmetoden är en enklare process av bl. a. fakturering
  • Bokföringen registreras endast i samma stund fakturor betalas ut eller in.

Regler kontantmetoden

Du har rätt att använda dig av kontantmetoden om din nettoomsättning är högst 3 miljoner kr. Därför är det mindre företag eller föreningar som brukar denna metod. Anledningen är att man förmodligen inte har lika stora och många transaktioner under året som storföretagen belastas med. Resultatet blir då färre konteringar men också en sämre överblick.

Överblick

Genom att inte ha samma överblick över kostnader och skulder vid kontantmetoden, kan det hända att det förekommer små fel. Dock bör man ha ett bra faktureringsprogram och/eller en erfaren revisor som håller koll på detaljer som kanske inte figurerar i bokföringen. Vid bokslutet måste dock alla fakturor som inte ännu betalats, bokföras på rätt datum.

Moms

Nästan samma princip gäller betalning av momsen vid tillämpning av kontantmetoden. Den moms som betalas in ska redovisas i samma veva som betalningstillfället, beroende på när fakturorna bokförs. När räkenskapsåret lider mot sitt slut och man fortfarande har obetalda fakturor, ska momsen på dessa fakturor redovisas i samband med bokslutet.

Tips vid kontantmetoden

Det kan ibland vara lite krångligt att effektivt se över de fakturor som finns när man använder sig av kontantmetoden. Dock är detta samtidigt en enklare process. För att undvika fel i bokföringen gäller det att du sorterar alla obetalda fakturor både efter nummer-och bokstavsordning samt efter datum som är den viktigaste punkten.

Kronologisk ordning

Den kronologiska ordningen är mycket viktig när det rör sig om kontantmetoden. I bokföringen anges betalningsdatumet som en utgångspunkt och därför är det bra att alltid märka verifikationerna med det datum de ska betalas på, i en flik. På det viset blir både sortering och bokföring ett enklare steg.

När bokförs beloppen?

Vid kontantmetoden bör man inte vänta alltför länge med att bokföra de in- eller utbetalda fakturorna. Kontantmetoden är överlag lite osäker om man inte har full kontroll så en tumregel är att bokföra affärshändelserna så fort som möjligt efter åtgärd. Dock kan man faktiskt vänta med att bokföra kvartalsvis vid dessa typer av affärshändelser.