MOSS står för Mini One Stop Shop och är en e-tjänst för att redovisa moms. Den vänder sig till företagare som säljer elektroniska tjänster, sändningstjänster eller telekommunikationstjänster till de som är bosatta i andra EU-länder. Syftet med e-tjänsten är främst att göra momsredovisningen enklare, särskilt när företag har försäljning i många länder.

Hur registreringen till MOSS går till

Viktigast att veta är att registreringen ska ske där man som företagare har sitt säte, dvs sitt huvudkontor eller fasta driftställe. Landet där man registrerar sig blir identifieringsstat. Vanligast för svenska företag är att registrering ska ske i Sverige. I så fall går man bara till Skatteverkets hemsida och använder tjänsten.

SammanfattningMOSS - mini one stop shop

  • MOSS står för Mini One Stop Shop.
  • Är en e-tjänst för att redovisa moms.
  • Omfattar försäljning av elektroniska tjänster, sändningstjänster eller telekommunikationstjänster till privatpersoner i andra EU-länder.
  • Man ska registrera sig för MOSS i det land där företaget har sitt säte.
  • I Sverige använder man MOSS på Skatteverkets hemsida.
  • MOSS har en separat deklaration.

När efter registreringen börjar MOSS gälla?

Efter att ansökan kommit in till Skatteverket gäller första dagen i det följande kalenderkvartalet. Alltså om en företagare till exempel registrerade sig för MOSS den 15:e februari 2018 så ska MOSS börja användas för försäljningen från den 1:a april 2018. Ibland kan undantag förekomma, men det är grundregeln.

MOSS har en egen deklaration

MOSS-deklarationen är fristående och ska inte blandas ihop med den vanliga momsdeklarationen. I MOSS-deklarationen redovisas endast den försäljning som görs till privatpersoner i andra EU-länder av elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster, samt sändningstjänster. Försäljning av andra typer av tjänster eller till privatpersoner i Sverige omfattas inte och anges istället i den vanliga momsdeklarationen.

Valutan euro används för MOSS-deklarationen

Alla belopp när MOSS deklareras ska inte anges i svenska kronor, utan i euro. Om en företagare har sålt i andra valutor än euro, måste beloppet räknas om till euro när det ska redovisas i MOSS-deklarationen. Växelkursen som ska användas är från Europeiska Centralbanken för sista dagen av redovisningsperioden.

När ska MOSS-deklarationen senast lämnas in?

MOSS-deklarationen lämnas kvartalsvis. Sista dag att lämna in den är den 20:e i månaden efter den aktuella redovisningsperioden. För första kvartalet januari till mars är alltså 20:e april sista dag att lämna uppgifter via e-tjänsten MOSS. När det gäller betalningen av momsen gäller samma datum som sista betalningsdag.

Hur betalningen går till

Som tidigare nämndes ska alla belopp i MOSS-deklarationen anges i euro och euro är även valutan som gäller för betalningen av momsen. Den görs via en internationell betalning till Skatteverkets aktuella valutakonto. Företagare får en kvittens när de lämnar MOSS-deklarationen via e-tjänsten och där finns alla nödvändiga uppgifter som betalningsreferensen.

Vilka tjänster omfattas av MOSS?

Vad som räknas som elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster och sändningstjänster är luddigt, men det handlar om tjänster som erbjuds elektroniskt med minimal inblandning av personal. Exempel är tjänster via appar eller tillgång till film, programvara eller musik som erbjuds via internet. Det kan också vara radio eller tv som sänds mot en kostnad.