Att bestrida en faktura innebär att motsätta sig betalningen. Skälet till detta är oftast att fakturan är felaktig, i sin helhet eller delvis. Det kan också röra sig om en ren bluffaktura, ett problem som blir allt vanligare.

Om du anser sig ha fått en felaktig faktura är det av stor vikt att du bestrider denna så fort som möjligt. Beroende på om det är en bluffaktura eller om fakturan bara innehåller felaktig information, bör du alltid kontakta företaget som utfärdat den först. I första hand är det relationen mellan dig och företaget som avgör resultatet. Bäst är att kontakta företaget som utställt fakturan skriftligen, och att också kopiera brevet så att du kan visa att kontakten har skett. Många väljer att skicka brevet rekommenderat, för att försäkra sig om att det verkligen kommer fram.

Skriftlig bestridan

Bestrida fakturaDet går lika bra att bestrida en faktura per mail som det går att göra via brev. Om man skickar ett brev är det dock en bra idé att skicka rekommenderat så att man får kvitto på försändelsen. I en skriftlig bestridan måste datum, fakturanummer, belopp, namn och adress till båda parter nedtecknas tydligt. Bifoga gärna en kopia på fakturan, men spara originalet.

Det är viktigt att du anger i din bestridan varför du inte tänker betala fakturan. Vanliga skäl är att det inte finns något avtal mellan dig och företaget som har skickat fakturan, eller att du helt enkelt inte har beställt det som fakturan avser.

Har man väl bestridit en faktura behöver man sedan inte bestrida en eventuell påminnelse. Tänk dock på att du måste betala för de delar som stämmer överens och som du inte anser felaktiga. Påminnelser leder sedan till inkasso som sedan leder till Kronofogden, och du bör bestrida samtliga dessa krav. Detta gör att du undviker betalningsanmärkningar.

Om du behöver hjälp med att formulera din skriftliga bestridan kan du vända dig till konsumentvägledaren i din kommun. Att konsultera konsumentvägledaren är kostnadsfritt, och kan vara en bra hjälp när en tvist uppstår mellan två företag.

Att bestrida bluffakturor

Bluffakturor är ett växande problem, som drabbar många företagare. Det finns flera typer av bluffakturor, men de flesta kan sorteras in i någon av följande tre kategorier:

  1. En kapad faktura, som ser ut som en faktura från ett företag där du är kund, men där bankgiro- eller postnummergirot är ändrat. Det gäller att kontrollera att numret är samma som det du brukar betala till.
  2. Fakturor från företag där du inte är kund. Om du brukar betala ditt företags fakturor reagerar du säkert på dessa. Men om du anställer någon för denna uppgift, se till att de har en aktuell lista på de leverantörer som skickar fakturor till er.
  3. Fakturor som egentligen är erbjudanden, och där ni tackar ja genom att betala. Läs villkoren ordentligt, för att upptäcka om det rör sig om denna typ av faktura.

Vad kan du göra om du får en bluffaktura? Så här skriver Kronofogdemyndigheten på sin webbplats:

Bestrid fakturan genom att stryka ett streck över den och skriv ”Bestrider betalningsansvar- ej beställt”. Bestrid på ett sätt som visar datum och tid, till exempel via e-post, fax eller rekommenderat brev. Returnera sedan fakturan till avsändaren och spar kopia på det du skickat.

Bestrida fakturaBluffakturor är en form av bedrägeri, och därför bör du också polisanmäla företaget som skickat ut fakturan. Det kan hända att företaget skickar ut påminnelser, eller att ärendet går vidare till inkasso, och i så fall kan du bestrida även dessa betalningskrav. Detsamma gäller om betalningskravet lämnas till Kronofogden. Det finns en teoretisk risk att företaget driver ärendet vidare till Tingsrätten, men för att vinna där måste de kunna bevisa att det finns ett avtal mellan er. Oseriösa företag undviker detta.

Kronofogden har inte möjlighet att kontrollera om en faktura som går vidare till ansökan om betalningsföreläggande är en bluff eller inte. Betalningsföreläggandet går dock inte vidare till indrivning förrän det finns ett beslut av en domstol om detta.

Betalningsanmärkningar registreras inte av Kronofogden, utan av kreditupplysningsföretagen. De hämtar sin information från flera register, bl.a. från Kronofogdens register, som är offentligt. Hur snabbt betalningsanmärkningen registreras beror på om det rör sig om en juridisk person eller ej. Om det rör sig om ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en annan bolagstyp som är en juridisk person kan kreditupplysningsföretaget registrera anmärkningen så fort ansökan om betalningsföreläggande registreras hos Kronofogden. För privatpersoner och enskilda näringsidkare registreras anmärkningen efter utslag, alltså att den berörda personen meddelats om att hen är betalningsskyldig.

En lista på oseriösa företag, som ofta skickar bluffakturor, finns på Svensk Handels webbplats. Denna lista finns också i appform, för dig som har kontoret på fickan. Även Datainspektionen och Företagarna har information om hur man hanterar bluffakturor på sina webbplatser.

Fakturabedrägerier är en form av brottslighet som myndigheterna kraftsamlar mot. Det finns en SOU (Statens offentliga utredningar), framtagen av Utredningen om åtgärder mot fakturabedrägerier. Utredningen i dess helhet finns att läsa här.

  • Man bör bestrida en felaktig faktura eller bluffaktura.
  • En bestridan är att motsäga sig betalningen.
  • En felaktig faktura ska bestridas så fort som möjligt.
  • Detta skall ske skriftligen.
  • Behåll en kopia av ditt bestridande, om företaget skulle påstå att något sådant inte har inkommit till dem.
  • Bestrid även betalningskrav, om företaget som skickat fakturan till inkasso eller kontaktat Kronofogden.

Hur gör jag för att bestrida en felaktig faktura?

Kontakta företaget som skickat fakturan, och upplys dem om att det inte finns något avtal mellan er. Om du får ytterligare betalningskrav, bestrid även dessa på samma sätt. Bestrid helst fakturorna via brev eller mejl. Spara kopior av dina bestridanden, och också de fakturor och krav du får, i original.

Kan Kronofogden ta bort sina uppgifter om mig, om jag bestrider en felaktig faktura?

Ja, uppgifter som registrerats om dig eller ditt företag efter att du mottagit en bluffaktura kan tas bort ur Kronofogdens register. För att detta ska ske måste du ha bestridit den felaktiga fakturan när du fått den, och också bestridit betalningsförelägganden som följt på den.

Måste jag bestrida fakturan i dess helhet?

Nej, om du har fått en faktura som enbart är delvis felaktig, t.ex. omfattar både produkter som du har beställt och sådana som du inte har beställt, ska du endast bestrida den del av fakturan som inte stämmer. Betala för de saker som du verkligen har beställt.