Om man anser sig ha fått en felaktig faktura eller en bluffaktura är det av stor vikt att man bestrider denna så fort som möjligt, dvs motsäger sig betalningen. Beroende på om det är en bluffaktura eller om fakturan bara innehåller felaktig information, så bör man alltid kontakta företaget som utfärdat den först.

Kontakta företaget

I första hand är det relationen mellan dig och företaget som avgör resultatet. Om du har fått en felaktig faktura så ska du snarast ta kontakt med företaget som utfärdat den och tala om vad som är fel. Detta görs både via telefon men framför allt skriftligen då detta fungerar som bevis.

Bestrida faktura sammanfattning

Det är A och O att du alltid behåller en kopia av det du skriftligen skickat in ifall företaget skulle påstå att inget brev har mottagits.

  • Man bör bestrida en felaktig faktura och bluffakturor
  • En bestridan är att motsäga sig betalningen
  • En felaktig faktura ska bestridas så fort som möjligt
  • Detta skall ske skriftligen

Skriftlig bestridan

Det går lika bra att bestrida en faktura per mail som det går att göra via brev. Om man skickar ett brev är det dock en bra idé att skicka rekommenderat så att man får kvitto på försändelsen. I en skriftlig bestridan måste datum, fakturanummer, belopp, namn och adress till båda parter nedtecknas tydligt.Bestrida faktura

Påminnelser

Har man väl bestridit en faktura behöver man sedan inte bestrida en eventuell påminnelse. Tänk dock på att du måste betala för de delar som stämmer överens och som du inte anser felaktiga. Påminnelser leder sedan till inkasso som sedan leder till Kronofogden och du kan bestrida från bägge parter. Detta gör att du undviker betalningsanmärkningar.

Konsumentvägledning

I varje kommun finns det konsumentvägledare som kan guida dig om du drabbas av felaktiga fakturor. De råder dig hur du ska gå tillväga samt hur du bör formulera en skriftlig bestridan. Detta är med fördel helst kostnadsfritt och kan utgöra en bra hjälp när två företag träter med varandra.

Att bestrida bluffakturor

Om man har haft oturen att drabbas av en bluffaktura, kan detta få påföljder genom att man tvingas spendera långa stunder i telefon för att argumentera och försöka få upprättelse. I en del fall fungerar det om man lyckas lägga in de rätta ordvalen men ibland tvingas man gå längre.

Skrivelse till företaget

Om man inte lyckats komma överens med ett företag som skickat ut bluffakturan, ska man först skicka in en skrivelse till vederbörande eller ännu bättre, skriva direkt på underlaget och sända kopian till företaget. Exempel på ordval kan då vara ” Vi motsätter oss allt betalningsansvar gentemot Er då ingen beställning har gjorts”.

Sista åtgärder

I samband med ovanstående moment ska man alltid göra en polisanmälan och samtidigt skicka in en skriftlig bestridan till Kronofogden om bluffakturan har lett till betalningskrav. När detta är gjort måste företaget gå till tingsrätten och de flesta oseriösa företag gör inte det då det verkligen inte är värt kostnaderna.