Som företagare är man ibland beroende av att få in betalning för sina fakturor snabbt. En lång betalningstid på upp emot 90 dagar är dock inte ovanligt, och kan leda till oönskade konsekvenser. Då kan det vara ett alternativ att anlita ett factoringföretag som köper ens fakturor.

Factoringföretag

Det finns flera stora factoringföretag i Sverige och de har blivit fler på senare tid. Oftast kan dessa företag erbjuda mer än bara köp eller belåning av fakturor, såsom exempelvis juridisk rådgivning, hjälp med bokföring, kreditbedömning och kreditupplysning av såväl nya som gamla kunder samt utskick av påminnelser och inkassokrav.

KostnadsbesparingarFakturaköp

Även om försäljning av fakturor innebär en kostnad för fakturaägaren så kan anlitandet av ett factoringföretag också betyda avsevärda kostnadsbesparingar:

  • man slipper betala ränta på eventuella banklån
  • lägre interna kostnader för till exempel inkassokrav och fakturahantering
  • i förlängningen en högre produktivitet och därmed en högre omsättning för hela företaget

Fakturaköp med eller utan regress

Det finns en del olika varianter av fakturaköp, till exempel skiljer man på huruvida fakturorna köps med eller utan regress. Utan regress innebär det att factoringföretaget övertar riskerna med utebliven betalning, och med regress innebär motsatsen. Denna variant är mycket lik något som kallas för fakturabelåning.

Fakturabelåning

Fakturabelåning betyder kort sagt att ett fakturaägaren intecknar och belånar sina fakturor hos ett factoringföretag. De tar då över hela kreditrisken. Avgifterna är i princip detsamma för både köp och belåning, och skillnaden är framför allt juridisk. Som företagare är det dock viktigt att sätta sig in i vad de olika valen innebär.

Fördelar med factoring

Den mest uppenbara fördelen med att sälja sina fakturor är naturligtvis att man får tillgång till sina pengar med en gång – ofta redan samma dag som fakturorna mottas av factoringföretaget. En annan viktig fördel är förbättrade likviditetstal och nyckeltal, vilket är viktigt för framtida tillväxt och satsningar.

Nackdelar med factoring

Det viktigaste är att man som företagare ordentligt sätter sig in i vad fakturaförsäljning egentligen innebär och vilka fördelar och nackdelar det kan finnas i ens egen situation. Tidigare var det vanligt att det endast var företag med dålig kreditvärdighet som sålde sina fakturor men detta stämmer knappast längre.

Dåligt rykte?

I realiteten är det faktiskt så att de allra flesta factoringföretag idag starkt undviker att samarbeta och förknippas med företag som har dålig kreditvärdighet, dålig likviditet eller dåligt rykte överlag. Tvärtom har många factoringföretag numera så pass gott rykte att företag gärna vill kopplas ihop med dem för att stärka sitt eget varumärke.

Hur går man till väga?

Hur går man då till väga om man vill använda sig av fakturaköp via ett factoringföretag? Man skickar originalfakturan via mail eller post till factoringföretaget. De kontrollerar fakturamottagaren och infogar information om att de har övertagit fakturan. Fakturaägaren får betalt direkt och kunden betalar enligt fakturans villkor.