Att kreditera en faktura kan ibland verka lite förvirrande då det låter som om någon får pengar eller kundens kredittid blir förlängd. Men att kreditera en faktura innebär istället att man stryker fakturan, eller i viss mån reducerar värdet av den. Detta kan förekomma när en kund vill ha kompensation eller pengarna tillbaka.

Ingående betydelse

Kreditera en faktura kan enkelt göras i ett faktureringsprogram där man helt enkelt väljer att klicka i rutan för kreditering. En kopia skapas då av den ursprungliga fakturan men med ett minusbelopp. Gäller det bara vissa delar av fakturan är det helt enkelt bara att ändra siffrorna. Kreditering är inte samma sak som makulering.

Kreditera faktura sammanfattning

Kreditera faktura

Man kan också registrera en ny faktura med ett minus på belopp eller antal.

  • Att kreditera en faktura är att göra om en redan befintlig faktura
  • Man kan antingen ändra hela eller delar av den
  • Kreditera är inte samma sak som att makulera
  • Makulera betyder istället att fakturan inte längre gäller

Tips och råd

Om man enbart vill kreditera en del av fakturan så kan man kreditera den ursprungliga fakturan och sedan skapa en ny. Det är då viktigt att båda fakturorna skickas till kunden för att på så sätt undvika missförstånd samt så att kunden kan bokföra det korrekta beloppet i sin bokföring.

I bokföringen

Beroende på vilken metod man bokför med, så ska kreditfakturor registreras annorlunda. Vid tillämpning av kontantmetoden skall kreditfakturan endast bokföras vid återbetalning. Om ett företag istället använder sig av fakturametoden så bokförs kreditfakturan i samband med att den skapas, alternativt när återbetalningen sker. Det beror helt enkelt på vad som inträffar först.

Ändra siffrorna

Oavsett metod så ska emellertid den ursprungliga bokförda betalningen slutligen annulleras.

Ibland kan man inte bokföra kreditfakturor med negativt belopp och då får man bokföra den ursprungliga försäljningen för att sedan, när man förhandsgranskar verifikatet, flytta om siffrorna från debet till kredit och vice versa. Verifikatet blir alltså det motsatta mot det ursprungliga.

Viktig information om kreditering

Till skillnad från en makulerad faktura som inte längre gäller, är en krediterad faktura en korrigering av den ursprungliga. Den kan också kallas minusfaktura eller kreditnota samt omvänd faktura. Om den är felaktig eller inte ska betalas ska den således krediteras. Ibland kan man dock makulera en faktura och skicka en ny.

Kreditfakturan i lagens namn

Det är av vikt att man utformar en kreditfaktura enligt mervärdesskattelagen. Den ska innehålla fakturadatum och fakturanummer och det belopp som ska korrigeras måste framgå tydligt och klart. Även momsen ska specificeras och eventuella nedsättningar ska antecknas. Fakturan ser ut som den förra men har ett minusbelopp samt beteckningen ”Er tillgodo”.

Vem kan utfärda kreditfakturan?

Uppgiften att kreditera fakturan kan både utföras av säljaren själv, av köparen eller en tredje person. Om det är köparen som utfärdar kreditfakturan kallas det för självfakturering. Dock innebär detta inte att ansvaret faller på en annan person bara för att denne nu krediterar fakturan. Det är fortfarande säljaren som bär huvudplikten.