Att fakturera kunder är inte alltid helt enkelt. Rent administrativt tar det mycket tid i anspråk, men framförallt finns alltid risken att man inte får betalt. Kunden kanske helt enkelt struntar i att betala av olika anledningar. Detta kan vara förödande, särskilt när det gäller stora fakturor.

Skönt att slippa tjata på kunderna

Som företagare är en av de jobbigaste sakerna som finns att tjata på kunderna att de ska betala sina fakturor. Av den anledningen är det skönt att lämna över faktureringen till ett annat företag, som sköter kontakten med dina kunder; från utskick av fakturan till påminnelser och registrering av betalning.

Sälj dina fakturor – en sammanfattningSälja fakturor

  • Att fakturera kunder tar mycket av din tid i anspråk
  • Risken finns alltid att betalningen uteblir
  • Affärsrelationen riskerar att bli lidande om du tvingas tjata på kunderna om betalning
  • Att inte få in betalning för en faktura kan vara förödande, särskilt om det handlar om stora belopp.

Att lämna bort fakturering

Genom att slippa sköta faktureringen i företaget får du mycket tid över till annat. Vad kan vara viktigare i ett företag än att ägna sig åt sin kärnverksamhet? Sköter du handel via nätet kan du per automatik få in den order som ska faktureras direkt till det företag som köper fakturan.

Hela kedjan

Det företag du säljer dina fakturor till sköter faktureringen hela vägen; från det att ordern kommer in till att se till att kunden betalar. Skulle betalningen utebli, skickas en påminnelse. Om fakturan fortfarande inte blir betald går den till inkasso. Du behöver med andra ord inte hålla på med de här ”jobbiga” sysslorna själv.

Fokusera på kundrelationen

I och med att du inte längre äger fakturan som gått till kund, så är det heller inte du som påminner kunden. Har din kund några funderingar kring faktureringen, kontaktar denne det företag som köpt fakturan. Det behöver med andra ord inte uppstå någon pinsam situation eller onödiga bråk kring fakturan.

Flera alternativ

Som företagare har du ett flertal alternativ när det handlar om att sälja dina fakturor. Två av de allra vanligaste företagen idag som arbetar med fakturaköp heter Klarna och Svea Ekonomi. Dessa är välbekanta för de flesta som någon gång ägnat sig åt webbhandel och ger i sig en känsla av trygghet.

Hur går det till?

När företaget får in ordern i sitt system så ligger den ”redo” att aktiveras när du har levererat till kunden. Samma dag som kunden får leveransen kan du välja att klarmarkera fakturan, som sedan skickas ut till kund. Har kunden klarat kreditupplysningen, får du betalt inom några få dagar.

Likviditet på nolltid

Det fina med fakturaförsäljning är definitivt möjligheten att få pengarna på mycket kort tid, oavsett om det står 20 eller 30 dagar på kundens faktura. För detta betalar du företaget några procent av ordervärdet, samt i förekommande fall en månadsavgift. Detta är mycket värt för att slippa mycket av hanteringen.