Det traditionella sättet att fakturera handlade om vanlig postgång, där fakturan med lite otur kunde försvinna, eller komma till fel mottagare. Fakturering på elektronisk väg säkerställer att fakturan hamnar rätt, och att allt annat kring faktureringen fungerar enligt planerna. Allt detta börjar med en vanlig, strukturerad överföring av information.

Vad är EDI?

Termen EDI är en förkortning av det engelska uttrycket Electronic Data Interchange, och är kort och gott en metod för att överföra olika typer av information mellan två externa parter på elektronisk väg. Oftast handlar det om informationsutbyte mellan företag, och omfattar bland annat orderbekräftelser, lagersaldon, samt fakturor.

EDI faktura – sammanfattningEDI-faktura

  • EDI står för Electronic Data Interchange och är en metod där man på elektronisk väg överför information mellan två externa parter (oftast företag).
  • EDI omfattar överföring av en mängd olika typer av information, såsom orderbekräftelser, lagersaldon och fakturor.
  • Den här typen av fakturering säkerställer att korrekt data hamnar på rätt ställe.

Varför använda EDI vid fakturering?

EDI är en utmärkt metod för att överföra information på ett snabbt och effektiv sätt mellan företag. Det går att hantera många olika typer av information med EDI, allt skickas på ett säkert sätt och garanteras vara pålitligt. Detta säkerställer att all viktig information kommer fram till mottagaren som det bör.

Vilka använder EDI?

EDI används idag av en mängd olika företag, både stora och medelstora i en rad olika branscher. Inom logistik är det exempelvis mycket vanligt, där speditörer som Schenker och DHL använder avancerade EDI-system för att hålla koll på sina leveranser och bokningar. EDI håller givetvis även koll på fakturor och mycket annat av vikt.

Olika standars

De olika EDI-systemen med dess olika standars varierar runt om i världen. De olika behoven som finns inom verksamheterna, särskilt hos de stora bolagen, har gjort att det växt fram olika varianter av EDI för att möta de behov som finns. Därför är det inte ovanligt med många olika anpassningar av EDI.

EDI eller XML

Ett annat format som på ett sätt hotar EDI-standarden är XML, som blir allt mer utbrett och används numera i olika sammanhang. Man kan säga att XML är ett frågespråk; ett sorts filformat som används för att skicka data mellan olika system. XML används idag över hela världen.

Vad ersätter EDI?

EDI-tekniken har på många företag jobbat bort ”vanlig” post, e-post och fax. Genom att koppla ihop olika kunders system med leverantörers system, kan handeln enkelt och effektivt utföras med mycket korta väntetider. Detta är med andra ord ett system som kan bespara både kunder och leverantörers tid och pengar.

EDI och framtiden

EDI och fakturering via den här tekniken är antagligen här för att stanna. Trots konkurrens från andra tekniker som XML, har EDI fått in en fot hos många större företag som inte i första taget vill byta system. Sannolikt är också att EDI-tekniken kommer utvecklas och då också innefatta flera funktioner.