En kreditfaktura är en ändring av den ursprungliga fakturan och skickas ut till en kund om denne t.ex. har fått prisreducering eller vill ha pengarna tillbaka. Med andra ord brukar en kreditfaktura även kallas kreditnota eller omvänd faktura och den nya fakturan får då ett minusbelopp och blir en negativ intäkt för det säljande företaget.

Minskad moms

Precis som fakturabeloppet så ska även den utgående momsen minska och därför är det viktigt att bokföra allt korrekt när man registrerar den nya affärshändelsen. På motsvarande sätt ska också köparen minska den ingående momsen i sin bokföring. Bokföringen sker dock på olika premisser beträffande kontantmetoden och fakturametoden.

Kreditfaktura sammanfattningKreditfaktura

Både säljaren, köparen eller en tredje part kan utfärda kreditnotan även om det är säljaren som har ansvaret för kreditnotan.

  • Kreditfakturor är korrigerade fakturor där beloppet är nedsatt helt eller delvis
  • En kreditfaktura ska hänvisa till den ursprungliga fakturan
  • Den nya fakturan får därmed ett minusbelopp
  • Även utgående moms och avdraget på ingående moms minskar

Vad en kreditfaktura ska innehålla

Enligt lag så måste fakturor, kvitton och dylikt alltid innehålla rätt information även om det ibland kan förekomma olikheter, beroende på olika fakturor och typer. I grund och botten måste en kreditfaktura ta med den ändring som gjorts, samt det nya beloppet och en tydlig hänvisning till den nya fakturan.

Ursprungsfakturans löpnummer

Normalt sett ska varje faktura ha ett eget löpnummer för att man otvetydigt ska kunna se skillnad på dem. Men när det gäller kreditfakturan ska ursprungsfakturans löpnummer uppges samtidigt som man skickar ut båda fakturorna till kunden. Har man krediterat flera fakturor ska löpnumret anges för var och en av originalfakturorna.

Undantag

Det finns vissa undantag som medför att kravet på ursprungsfakturans löpnummer kan efterges och istället avse den tidsperiod som hänvisar till fakturering av de krediterade varorna/tjänsterna. När Skatteverket godkänner undantagen så rör det sig vanligen om en omöjlighet att hänvisa till en ursprungsfaktura eller när det gäller många sådana som har krediterats.

Utfärdan av kreditfaktura

Det finns flera tillfällen då det är i sin rätt att utfärda en kreditnota. Detta kan ske vid prisrabatter om säljaren reducerar priset vid betalning före förfallodatumet eller efter tillhandahållandet. Det är också i sin ordning att säljaren utfärdar en kreditnota vid tillhandahållandet om en eventuell prisnedsättning inte framgått på den ursprungliga fakturan.

Andra skäl

Förutom kassarabatter och prisreduceringar, kan det finnas andra skäl till att skapa en kreditfaktura. Detta kan vara när felaktiga varor har lämnats eller när kunden vill ha en återbetalning. Det kan också gälla när man ska ersätta en faktura med en ny utan skattedebitering eller med lägre mervärdesskatt, om den förra inte stämde.

Kreditfaktura inom samma handling

Ibland kan det förekomma förskottsbetalning på fakturor. Det innebär ofta preliminära inbetalade belopp som sedan avstäms efter en viss tid, ofta kvartalsvis. Då är det vanligt förekommande att det sker debiteringar och krediteringar inom samma handlingar, vilket är helt i sin ordning enligt Skatteverket, bara handlingen följer reglerna om innehållet.