Om du/kunden inte har betalat en faktura i tid kommer vederbörande att få en påminnelse. Detta ska inte förbises då varje påminnelse ger en påminnelseavgift som bara växer sig större. Dessutom får du/kunden betala dröjsmålsränta. Både som privatperson och som företagare är det viktigt att känna till regler för förfallodatum och dröjsmålsränta.

Skicka ut påminnelser

En fakturapåminnelse ska skickas ut några dagar efter att förfallodatumet ägt rum. Förfallodatum är det datum då fakturan senast skulle ha betalats. Det är dock viktigt att veta att fakturan kan vara betald utan att detta har registrerats ännu. Vid en påminnelse tillkommer en avgift runt 60 kr, som en administrativ ersättning.

Påminnelse faktura sammanfattningPåminnelsefaktura

En påminnelse bör innehålla information såsom uppgifter om att fakturan ännu inte är betald samt förfallodatum, avgifter osv.

  • En fakturapåminnelse skickas ut efter förfallodatumet
  • Detta för att påminna kunden om att betalningen ej ägt rum
  • Det tillkommer då en påminnelseavgift som kompensation för administrativt arbete
  • I offerten/avtalet bör det alltid framkomma information om påminnelser

Regler för fakturapåminnelser

Även om det måste framkomma information som gör det enkelt för gäldenären att förstå vad som gäller, finns det dock ingen lag som säger hur en betalningspåminnelse ska vara utformad. Det viktigaste att notera är att fakturan har förfallit och att en påminnelseavgift nu står att betala samt den nya förfallodagen.

Den andra påminnelsen

Ibland skickas två påminnelser ut innan man vidtar ytterligare åtgärder och skickar ärendet vidare till ett inkassoföretag. Vid den andra påminnelsen ska gäldenären då informeras om att inkassoåtgärder kommer att vidtas om betalningen uteblir. Om bara en påminnelse skickas ut kan denna information redan stå på den första påminnelsen.

En avgift för sig

En påminnelseavgift ska inte inkludera dröjsmålsräntan, detta är en avgift för sig som har upprättast enligt lag. Samma princip gäller för inkassoavgift och faktureringsavgift. Istället bör man så tidigt som möjligt, helst redan på fakturan om det gäller en vanlig konsument, informera gäldenären om att det senare kommer att tas ut en referensränta.

Dröjsmålsräntan

Förutom en påminnelseavgift är det mycket troligt att det även kommer att tillkomma en dröjsmålsränta, såvida detta inte är bortförhandlat mellan parterna. En dröjsmålsränta är beräknad på faktureringsbeloppet inklusive momsen och är en procentsats på vanligtvis + 8 % om inget annat har avtalats. Denna referensränta är enligt lag och kan användas som standard.

Regler för dröjsmålsräntan

Man kan avtala bort dröjsmålsräntan mellan konsument och näringsidkare men aldrig mellan två näringsidkare. Därför kan det vara bra att förhandla om denna vid avtalet. Om det är du som är säljare kan det vara klokt att förhandla om en hög dröjsmålsränta för att försäkra dig om att få betalningen i tid.

Tidpunkter

En dröjsmålsränta kan tas ut 30 dagar efter fakturadatum om kunden är en annan näringsidkare. Det finns heller ingen regel som säger att du här ska upplysa det andra företaget om att du tar ut dröjsmålsränta. Hos privata konsumenter bör du dock redan på fakturan understryka att en dröjsmålsränta tas ut efter 30 dagar.