När det handlar om att fakturera kunder finns det ett flertal sätt att göra detta på. Ett av de sätt som står till buds är så kallad ”proformafaktura”, vilket kort och gott innebär att kunden får betala varorna i förskott. Detta används ofta vid handel med utlandet, eller när det handlar om en ny kund.

Handel utanför Sverige

Många företag använder sig av leverantörer som befinner sig utanför landets gränser, exempelvis distributörer och importörer av gods som arbetar med försäljning till butik. Som betalning för varorna är det många leverantörer som kräver betalning i förskott innan leverans, något man som distributör måste vara beredd på i början.

Proforma vanligt mot nya kunderProformafaktura

  • När man är en helt ny kund hos en leverantör är proformafakturering mycket vanligt.
  • Detta är vanligt vid handel med andra länder
  • Proforma innebär förskottsbetalning
  • Som importör bör man vara beredd på den här typen av fakturering i början
  • Betalning sker innan leverans kan godkännas

Proforma i början

Som redan nämnts är proforma vanligt när det handlar om att fakturera nya kunder som man håller på att bygga upp en affärsrelation med. När det har gått en tid och betalningarna fungerar som de ska, det vill säga att kunden sköter sina betalningar, kan det bli aktuellt med andra former av fakturering.

Andra former av fakturering

När en leverantör känner att affärsrelationen fungerar som den ska och kunden inte verkar ha några problem med likviditeten, kan det vara dags att fördjupa relationen genom att erbjuda en viss tids kredit. Med andra ord kan det handla om 30 dagars frist med betalningen, eller liknande.

Proforma och leverans

Tanken med fakturering genom proforma är att leverantören ska hålla varorna tills dess att kunden har betalt och pengarna finns på kontot. Först då kan varorna skickas, alternativt hämtas av kunden. Det är vanligt att använda sig av en speditör som hämtar varorna hos leverantören och levererar direkt till företaget som beställt.

Kredit och leverans

När det handlar om betalning med kredit och leverans så fungerar det annorlunda än vid proformafakturering. Här kan varorna levereras så snart godset är klart hos leverantören och betalning sker i efterskott, med en kredit på ett visst antal dagar som vanligen är 30. Fakturan levereras antingen med godset eller i efterhand.

Vanligt i alla led

Det är dock inte enbart vid handel utomlands som proforma används. Vid all handel med nya kunder är förskottsbetalning en trygghet för att säkerställa att man får in sina pengar från kunden. Ofta gäller att första betalningen sker mot förskott och sedan går över till kredit från och med andra ordern.

Bra test av nya kunder

Att använda sig av förskottsbetalning via proforma är med andra ord ett utmärkt sätt att ta sin an nya kunder, särskilt i de fall där man är lite orolig att man inte ska få sin betalning för levererade varor. Det är samtidigt alltid bra för företag att snabbt få in ny likviditet.