Fakturering är när ett företag skickar ut ett dokument för att visa betalningskravet vid köp av varor eller tjänster. Detta kan ske både elektroniskt eller fysiskt med hjälp av ett pappersdokument som t.ex. kommer på posten. Ett bra bokförings-och faktureringsprogram gör livet enklare för stressade företagare då alla funktioner finns samlade på samma plats.

Skyldigheter

Alla näringsidkare är skyldiga att fakturera oavsett om beloppen är stora eller små, eftersom man även måste tänka på att betala in mervärdesskatten, dvs momsen. Detta innefattar både varor och tjänster. Faktureringen är således reglerad enligt mervärdesskattelagen som understryker vikten av att fakturering alltid bör förekomma när försäljningen är momspliktig.

Fakturering sammanfattning

Det är viktigt att hålla sig till faktureringsreglerna även om vissa undantag kan förekomma.

Fakturering

  • Fakturering är något som alla företag är bekanta med
  • Den är reglerad enligt mervärdesskattelagen
  • Alla belopp ska faktureras om försäljningen är momspliktig
  • Vid fakturering behövs ofta ett omfattande faktureringsprogram som även registrerar händelserna i bokföringen
  • Idag sker fakturering ofta elektroniskt

Faktureringsreglerna

Det är många regler att hålla reda på när man fakturerar ett annat företag. De flesta regler är standard men det finns också specifika undantag som Skatteverket har varit tydliga med.

Reglerna gäller för försäljning av varor och tjänster i Sverige samt till annat EU-land. Här omfattas även export och omsättningen i det andra landet.

Förenkad fakturering

Den förenklade fakturan kan delas ut om beloppen understiger 4000 kronors gränsen. Detta innebär också att all den information som vanligtvis måste finnas i en fullständig faktura, kan uteslutas till en viss del. Det viktiga i samtliga fall är att alltid ta reda på momsen först. Oftast är den 25 % men inte alltid.

Fakturering utan moms

I vissa fall måste man även fakturera företag då försäljningen inte är momspliktig. Detta kan exempel gälla vid export, försäljning av tillgångar som inte har innefattat avdragsrätt vid inköpet, försäljning av investeringsguld eller flygbensin, försäljning av vissa organisationstidskrifter och personaltidningar samt försäljning enligt den momsbefriade 30 000 kronors gränsen.

Olika metoder kring fakturering

När man som företag ska utfärda en faktura, bör man fråga sig hur fakturan ska se ut. Ska man ha en elektronisk faktura, pappersfaktura eller via e-post i pdf-format? De olika formaten finns att tillhandahålla i de flesta faktureringsprogram och ibland är det också kundens önskan som avgör hur man skapar sin faktura.

Kontantfaktura

En typ av faktura, är kontantfakturan som i princip är samma sak som ett kvitto. Även om kunden själv inte vill ha kvittot, så är man som företagare skyldig att ta det för att använda som underlag i bokföringssyfte. Vid ett kassasystem sker detta automatiskt men ibland kan man även få skapa en kontantfaktura.

Ordning och reda är nyckelorden

Hur man än väljer att fakturera så är organisation, ordning och reda nyckelbegreppen. Man bör i första hand använda sig av en fakturamall som ofta finns i programmen idag. Detta gör att det alltid blir överskådligt – både för kunden och för dig. Dålig fakturering stjälper verksamheten och orsakar förlust av kunder.