Det finns många företag som har kunder över hela Europa. Är landet som man bedriver handel med medlemmar i EU är både transport och fakturering smidigare än vid handel med länder som inte är med i EU. Bland annat behöver man inte tänka på att deklarera varor i tullen.

Fakturera på olika sätt

Alldeles i början av en affärsrelation vill man kanske säkerställa att den nya kunden är att lita på och av den anledningen är det vanligt att ta betalt i förskott (med så kallad proformafaktura). Efter ett tag kan man sedan gå över till att erbjuda en kredit, vilken vanligen är 30 dagar.

Fakturera inom EU – sammanfattning

Fakturera inom EU

  • Inom EU är det smidigare på flera sätt att bedriva handel med sina kunder
  • I en ny, obeprövad affärsrelation kan det kännas tryggt att använda sig av förskottsbetalning (proforma)
  • Allt eftersom relationen med kunden utvecklas kan en viss kredit vara att rekommendera (faktura med vanligen 30 dagars betaltid)

Att skicka faktura

Det finns flera olika sätt att leverera en faktura till din kund. En variant är att skicka fakturan via e-post när leveransen av varorna är gjord och en annan är att helt enkelt att låta fakturan levereras med godset som skickats till kunden. Självklart kan du också göra både och, för säkerhets skull.

Faktura utan moms

När du fakturerar en kund i ett annat EU-land ska du fakturera utan moms – om du fått reda på kundens momsnummer (VAT-nummer). Har du inte fått något momsnummer ska du fakturera inklusive moms. Ett momsnummer börjar med ett landsprefix på två bokstäver (för Sverige är detta SE) och fortsätter som regel med företagets organisationsnummer.

Fakturering utan krångel

Till skillnad från när du skickar fakturor till kunden som håller till utanför EU:s gränser, är det smidigt att fakturera företag i andra europeiska länder. En faktura inom EU kräver inga handelsfakturor, inget krångel med tullen eller något annat som tar både tid och kraft i anspråk.

Överväg att sälja dina fakturor

För att slippa hålla på med struliga kunder som inte betalar har du alltid möjlighet att anlita ett företag som sköter faktureringen och inkasserandet åt dig. Det finns företag som erbjuder denna tjänst över gränserna, eller åtminstone vad gäller de övriga nordiska länderna Finland, Danmark och Norge.

Rapportera till Skatteverket

När du säljer till något annat EU-land ska du lämna in en periodisk sammanställning till Skatteverket månadsvis, eller per kvartal (om du ansökt om detta). Då anger du till vem (inkl. momsnummer) som du sålt till samt för hur mycket. Detta görs som regel den 25:e månaden efter det att du fått betalt.

Spara alla papper

Som med alla fakturor och annat som tillhör ett företag, måste papper som visar alla inköp och försäljning sparas till bokslutet (och därefter i 10 år). Detta för att kunna styrka att de olika transaktionerna har ägt rum och när. Det skadar heller inte att skriva ut och spara den periodiska sammanställningen.