När man som företagare kör sin privata bil i tjänsten kan man ibland fakturera sin kund för milersättning. Det är för många småföretagare ren vardag att använda den egna bilen i företaget, men regelverket kring det är lite snårigt. Hur ska man egentligen fakturera den milersättning som är aktuell?

Skattefri ersättning

Upp till 18,50 kronor per mil kan man få skattefri milersättning för tjänsteresor som görs med bil. Ofta kan man se fakturor på 18,50 kronor per mil men ofta har då företaget blandat ihop ersättningen med det skattefria beloppet, det belopp som bilen beräknas kosta att köra till arbetet.

Hur går det egentligen till?Fakturera milersättning

Det är inte helt lätt att fakturera milersättning. Generellt sett kan man dock säga att följande gäller:

  • Det är upp till företagaren och kunden hur mycket som ska faktureras per körd mil.
  • Man får dock maximalt ta ut 18,50 kronor per mil som privat ersättning.
  • Man måste styrka resorna.

Kan man fakturera på samma sätt, oavsett bolagsform?

Oavsett om man har enskilt företag eller ett aktiebolag gå man tillväga på samma sätt när man ska fakturera en milersättning. Det finns dock en del att tänka på när man ska fakturera, och det gäller att ha koll på lagen så att man inte fakturerar helt tokigt.

Hur fakturerar man?

Om man kommit överens med kunden om att milersättningen ska vara 50 kronor per mil, och man kör 10 mil, fakturerar man 50 kronor x 10 samt moms på 25 %. Då kommer det skattefria beloppet som kan tas ut från företaget att bli 185 kronor, och detta kan tas ut från företaget.

Bensinkostnader?

Man tar aldrig upp eventuella bensinkostnader i faktureringen. Dessa ska räknas in i det skattefria beloppet på 18,50 kronor per mil. Detta även om kostnaderna överstiget det skattefria bidraget. Då får man istället lägga på en kostnad på den icke skattefria delen av milersättningen. Om bilen är stor eller drar tungt kan kostnaden bli hög.

Resorna måste styrkas

När det gäller resorna måste dessa kunna styrkas med en körjournal. Denna ska visa vilken kund man besöker, syftet med resan, datum, körda mil samt mätarställning. Denna verifierar de skattefria uttagen och körjournalen ska också kunna visas upp om Skatteverket beslutar sig för att göra en kontroll.

Övriga utlägg?

Om man kör via en tull eller parkerar mot kostnad kan man få ersättning utöver sin milersättning. Dessa ska dras av som en vanlig kostnad. Man kan också få extra avdrag för detta utöver de 18,50 kronor per mil som körts. Det gäller också vägtullar i storstäder med mera.

Fördelar med milersättning?

Det kan ofta vara en fördel att ta ut sin milersättning via företaget jämfört med att redovisa den i sin privata deklaration eftersom man då behöver räkna med skatter och andra avgifter. När man tar ersättningen via företaget kan man istället räkna den som ett enskilt uttag.