Att fakturera utanför EU kan ibland te sig lite krångligare än när man fakturerar inom EU. När man som företagare fakturerar till utlandet utanför EU, ska man i vanliga fall inte ta ut någon svensk moms på varorna. Detta är en tumregel som gäller både privatpersoner och företag.

Att sälja varor till länder utanför EU, kallas för export och för att det ska kunna redovisas som sådan, måste man alltid se till att bevisligen uppge den information som krävs. Detta kan visas genom frakthandlingar eller tullavgifter mm. Ett betalningsbevis är dock inte tillräckligt. Det som gäller för fakturan är att ingen svensk moms ska redovisas.

Ungefär samma princip gäller även försäljning och fakturering inom unionen. Ingen svensk moms sätts på fakturan. I vissa fall gäller dock undantag.

  • Vid fakturering utanför EU ska vanligen ingen svensk moms registreras
  • Undantag förekommer när säljaren måste momsregistrera sig i landet där tjänsten utförts
  • Detta omfattar omsatta tjänster när köparen t.ex. är en icke-beskattningsbar person

Skapa momsfri faktura

Fakturera utanför EUI och med att svensk moms inte ska registreras vid fakturering till länder utanför EU, så ska man skriva ut en faktura i faktureringsprogrammet som inte har momsen inkluderad. Detta kan ske olika beroende på faktureringsprogram men de flesta har dock en automatisk funktion som avlägsnar svensk moms om köparens adress ligger utanför EU.

Det är alltid av stor vikt att uppge köparens VAT-nummer på fakturan om köparen finns inom EU men vid fakturering utanför EU så ska det istället framgå på fakturan varför ingen moms debiteras. På fakturor till icke-europiska länder kryssar man då i ”Export, outside-community supply of goods” eller liknande som står i programmet.

Fakturan som skickas till ett icke-europeiskt land ska innehålla någon av följande punkter.

För tjänster:

  • Omsättning utanför EU enligt mervärdesskattlagen
  • Outside-Community supply article 9 (2) (e), 6th VAT-directive
  • General rule for services article 44 and 196 Council Directive 2006/112/EC

För varor:

  • Export enligt mervärdesskattlagen
  • Export of Goods
  • Outside Community supply of goods, export

Fakturera varor vs tjänster

Det kan ibland vara lite krångligt med försäljning av just tjänster till länder utanför EU. Därför gäller det att tala med Skatteverket innan man utfärdar fakturan för att veta exakt vilken tjänst som ska beskattas på hemmaplan eller vilken tjänst som ska beskattas i köparens land. Vid varor är det lite enklare.

Vid varor ska ingen svensk moms debiteras utan det är köparen som måste betala tull och importavgifter i det land där varorna hämtas ut. Detta gäller både för företag och privatpersoner. På fakturan kan du skriva i klartext anledningen till utebliven moms och kryssa för export som skäl eller hänvisa till momslagen och EU-direktiven.

Om köparen av en tjänst är en privatperson, ska försäljningen beskattas i landet där säljaren finns. Det betyder att oavsett vilket land privatpersonen befinner sig i, ska fakturan ange svensk moms. Detta kallas med ett annat begrepp omsatta tjänster och inkluderar aktiviteter såsom kulturevenemang, konferenser, cateringtjänster, idrottsaktiviteter, vetenskapliga aktiviteter och annat.