Numera går det även bra att fakturera kunder via nedladdningsbara appar. Många faktureringsprogram har detta som en extra funktion så att företag ska kunna skapa fakturor på resande fot direkt i mobilen. Dessa appar är smidiga och i många fall även helt gratis alternativt ganska billiga. Ett bra sätt att slippa stökig administration!

Skicka fakturor

Apparna tillhandahåller många funktioner och blir mer och mer anpassningsbara med tiden. I dem kan du inte bara skapa fakturor utan även skicka dem direkt till kunderna via e-post. Du kan också fota av redan befintliga fakturor och sedan skicka dem vidare till redovisningsbyrån så att de kan bokföra dem.

Fakturera via app sammanfattningFakturera via app

Apparna har även stödfunktioner som RUT/ROT-avdrag mm.

  • Fakturering med hjälp av appar är framtiden
  • Många program har nedladdningsbara appar så att fakturor kan skapas vartsomhelst
  • De har även stöd för t.ex. RUT/ROT
  • Andra tjänster och kundregister är andra aspekter som finns med i apparna
  • Fakturering med app lämpar sig bra till småföretagare

Fördelar med app

Även om alla kanske ännu inte bekantat sig med appar vad gäller fakturering, så är detta en kommande trend. Speciellt småföretagare ser fördelarna med denna metod som både besparar dem tid och kan ge dem möjlighet att fakturera fler kunder på ett smart och effektivt sätt. Med en app blir faktureringen snabbt åtgärdad!

Underlättar minnet

Om man har många kunder att fakturera blir en app också ett underlättande hjälpmedel för att kunna fakturera smidigt. Detta för att man måste backa bandet och erinra sig alla tjänster man utfört när man skriver faktura. Om man däremot gör detta så fort jobbet är klart, finns det mindre risk att man missar något.

Påbörja och slutför senare

Med en app är det också bra att kunna påbörja fakturor genom att direkt skriva upp vad man vill ha betalt för och sedan slutföra faktureringen hemma eller på kontoret senare. Utkasten är därmed enkla att spara och lätta att komma åt när helst man behöver tillgång till dem.

Exempel på appar

Som redan nämnt så har många faktureringsprogram även en app som kan laddas ned till den mobila enheten. Exempel på dessa är Visma, Adaro och Digitala Företaget som medför att du både kan växla mellan app och webb om du vill fakturera och slutföra processen senare. Vissa är gratis och vissa kan köpas.

Ladda ned från Google

Apparna finns tillgängliga i Google Play eller App Store och kan laddas ned. Dessa har ett brett urval som tillhandahåller alla tänkbara tjänster. MobilFakturera är en app och Fakturera Enklare en annan. Fördelen med dessa appar är att man först kan få en provperiod först innan man betalar för dem.

Stora och små företag

Att fakturera med appar lämpar sig bäst för småföretagare och då framför allt hantverkare som ofta är ute på språng. Appar är inte lika uppskattade bland stora företag som då hellre överlåter hela det administrativa arbetet på en löneavdelning. En app underlättar således arbetet om det är näringsidkaren själv som ansvarar för faktureringen.